onsdag 20 november 2013

lite fiskefilmer / Little Fish Films

Några fiskefilmer i Repris att  se på om ni som jag kanske inte fiskar så mycket under vintersäsongen
-----------------------------------------
Some fish movies in replay to see if you like I may not fish as much during the winter season

Mer Filmer :
101002
http://youtu.be/XenzRKuj45c
 ---------------
100812
Del 1  http://youtu.be/jDo586gZy5o 
Del 2  http://youtu.be/wchNyE08nz4
Del 3  http://youtu.be/oxBUqt2nKDM
------------------
100810
Del 1  http://youtu.be/V8rVdElYQNg
Del 2  http://youtu.be/-733I3BdMlE

Fler klipp finner du på Gylta.se

Is på klipporna inget fiske / Ice on the rocks no fishing

131120
Gick ut för lite fiske från klipporna idag. Tyvärr var dom blöta och det var frost under natten så det var mycket is på berget jag skulle gå på. og inga onödiga risker så jag avstod från fisket. Istället visar jag på bilder av två olika fiskare en såg jag igår och en idag. En av dom fick mycket fisk ni kan ju gissa vilken.
..............................................................
131120
Went out for a little fishing from the rocks today. Unfortunately, they wet and it was freezing during the night so it was a lot of ice on the mountain I could go on. og no unnecessary risks, so I refrained from fishing. Instead, I view the images of two different fishermen one I saw yesterday and one today. One of them got a lot of fish you can guess which one.


söndag 17 november 2013

Fisket regnade bort / Fishing rained away

131114
Hade jag en ledig dag, hade inte fiskat på länge så jag åkte ut en sväng. Det var mulet och blåste kallt och det nappade dåligt, efter en liten Berggylta och en liten Torsk så kom regnet. Då jag vill njuta av fisket och inte plågas så avbröt jag fisket och började fotografera lite mest från bilen pga regnet. Så det blir några naturbilder här idag istället för fiskebilder.
-----------------------------------------------------------
131114
If I had a day off, had not been fishing in a long time so I went out for a walk. It was overcast and blew cold and it jumped badly, after a small Ballan wrasse and a small cod then came the rain. When I want to enjoy fishing and not plagued so I interrupted the fishery and began photographing little most from the car because the rain. So there will be some nature pictures here today instead of fish pictures.

Lite läsning när det är dåligt väder / A little reading in bad weather

Om du inte läst dom innan passa på att läsa mina utgåvor på nätet.
--------------------------
If you have not read them before the opportunity to read my publications online.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Den första är mitt liv och hur jag blev sportfiskare bara att trycka på länken
http://issuu.com/gylta/docs/sportfiske?e=2464031/2828497
-----------------------------------------------
The first is my life and how I became anglers just press the link
http://issuu.com/gylta/docs/sportfiske?e=2464031/2828497
____________________________________________________________
_______________________________________________________________
Den andra handlar om vackra udda fiskar på västkusten vissa kan man tro kommer från tropiska vatten. Vill du se dom klicka på länken.
http://issuu.com/gylta/docs/uddafiskar1?e=2464031/3720379
---------------------------------------------
The second is pretty odd fish on the west coast some might think comes from tropical waters, only in Swedish. Do you want to see them click on the link.
http://issuu.com/gylta/docs/uddafiskar1?e=2464031/3720379fredag 8 november 2013

Året som varit / The year that was

131108
Nu är det mesta av detta fiskeår slut så vi kan titta tillbaka lite.
------------------------------------------
Now, most of this fishing year end so we can look back a bit.
Fisket började i Mars men gick trögt fram till Maj då första storfisken nappade nästan två år efter att jag fått min första registreringsbara skrubba så fick jag nummer två. Det roliga är ju att i stort sett alla tas normalt i Skåne Öresund så det är kul att all tid man lagt ger resultat ibland även på okända vatten.
---------------------------------------------------
The fishery began in March but was sluggish until May when the first big fish took the bait almost two years after I received my first registration only scrub so I got number two. The funny thing is that almost all are usually taken in Skane Oresund so it's great that all the time I spent produce results sometimes even in unfamiliar waters.

Sedan var det ett ganska normalt fiske men inget större, många fina dagar på klipporna och i båten, först sent i augusti satt nästa storfisk en Blågylta
----------------------------------------
Then it was a fairly normal fishing but nothing major, many fine days on the rocks and into the boat, but late in August sat next big fish a Cuckoo wrasse
Fortfarande så saknade jag en större Berggylta fått några över kilot men ingen storfisk. Men i September fick jag hugget och Berggylta jag väntat på. Som bonus fick jag också en Paddtorsk denna dag som platsade på listan.
--------------------------------------
Still as I lacked a major Ballan Wrasse been over a kilo but no big fish. But in September, I received stab and Ballan Wrasse I waited. As a bonus, I also got a tadpole fish this day which said plat on the list.

Vi får ju inte glömma september då jag var ute och fiskade i insjöar och fick lite nya arter på listan samt min första Gädda 10+ som blev uppskattad på många håll ett personligt rekort som jag hoppas slå nästa år ;-)
-------------------------------------------
We must not forget September when I was out fishing in lakes and got some new species on the list and my first pike 10 + which was appreciated in many quarters a personal rekort which I hope to beat next year ;-)
För att komma ut och fiska har jag min bil, moped och båt
-------------------------------------
To get out and go fishing, I have my car, scooter and boat


Om vädret tillåter kommer jag att fiska lite mer i år från klipporna, men annars så drar jag igång fisket i Mars 2014 på nytt. Under vintern kommer jag att lägga upp lite foto i loggen från mina fototurer.
-------------------------------
If weather permits, I will fish a little more this year from the rocks, but otherwise, I pull off fishing in March 2014 again. During the winter, I will post some photos in the log from my photo tours.

tisdag 5 november 2013

Lite fiske mycke fotografering / A little fishing jewelery photography

131105
Då fisket börjar minska för säsongen kommer jag i loggen att visa mina fototurer fram till våren.
--------------------------------------------------------
131105
When fishing begins to decrease for the season, I will log in to view my photo tours until spring.