söndag 4 mars 2012

120304 Test av ny rulle & spö / The test of the new roll and rod

Idag gick jag till hamnen för att testa dom nya sakerna. Igår skulle jag ju bara köpa lite småsaker till fisket, men jag kom hem med två knivar, ett spö, en rulle, en ny elektronisk våg och massa små bra saker.
Det var lite kyligt men det gör inget så länge man kan fiska, först upp blev en liten rötsimpa och efter den en skrubba. Sedan blev det lite mer svårt att avgöra arten en plattfisk med nästan rak sidolinje men helt slät på ryggen. Det borde utesluta vissa arter och skulle då vara en rödspätta, den hade prickar men dom var små och svagt röda, men den hade rödspättans knölar på huvudet och en helt vit undersida så jag skriver den som rödspätta, vissa av denna art kan vara hybrider med skrubba vilket inte är ovanligt. Som förra gången nappade det bäst mitt på dagen efter klockan två hände inget. Blev nöjd med mitt nya spö 240 cm långt och kastvikt upp till 15gr även den nya lågprofil rullen från Abu var helt ok. 

-----------------------------------------------------------------------------
Today I went to the harbor to test them new things. Yesterday, I would just buy some small items to fishing, but I came home with two knives, one rod, a reel, a new electronic scale and lots of small good things.
It was a little chilly but it does not matter as long as you can fish, first up was a small sea scorpion and after a scrub. Then it became a little more difficult to determine the species a flatfish with nearly straight lateral line, but completely flat on his back. It should exclude certain species and would then be a plaice, it had spots but they were small and weak red, but it had plaice bumps on the head and a pure white underside so I write it as plaice, some of the species may be hybrids with scrub which is not unusual. As last time, took the bait is best at midday after two o'clock nothing happened. Was happy with my new rod 240 cm long and throw weight up to 15gr even the new low profile reel from Abu was OK.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar