fredag 20 september 2013

Underbar dag fiske från båt kl 11 till 19 / Wonderful day fishing from a boat at 11 and 19

 130919
Skulle starta min dag kl 8 men tyvärr så regnade det kom ut med båten kl 11. Åkte till en plats som brukar vara bra men den gav absolut inget idag, valde då ytterligare en känd plats den gav en Berggylta på 0,9kg men inget mer. Åkte då till en plats där man kan välja 3 bra ställen som brukar ge fisk, på den ena tappade jag något stort men för övrigt bara småfisk klockan är nu 16 och jag hade tänkt avsluta fisket kl 17. Testade då en plats jag varit en gång tidigare på och här nappade det riktigt bra. Fick blågylta på 0,56 kg och 0,42 kg samt en Berggylta på 0,9 kg den var nog ocksa dagens bästa kämpe som jag fick upp, strax efter den blev det en Berggylta 1,25 kg även denna kämpade bra ångrar att jag inte tog en bild framifrån för den var rund som en ballong. Målet för dagen var att fånga en Berggylta på minst 1,4 kg och gärna några nya arter men så blev det inte Blågyltan på 0,56 kg höll vikten för storfiskelistan. Här hade jag också dagens största tappade fisk troligen en Berggylta med tanke på hur den högg och kämpade, såg spöt börja böja sig sakta men bestät nedåt gör då mothugg med spöt, det var som att dra i botten men det rörde på sig så jag förstod att det var fisk. Fick upp den 2 meter från botten men utan problem vände den och gick ner i botten igen utan att jag kunde göra något, detta upprepades två gånger till innan den troligen skavde av linan mot berget. En Bergylta som klarar att käpa som denna utan att tröttna den är stor men hoppas den finns där nästa gång jag kommer, otroligt tråkigt att tappa en sådan kämpe men så är ju fisket och om inte annat så fick den min puls att öka kraftigt ett tag.  Men det blev 2 timmars extra fiske och jag hann hem lagom innan mörkret kom.

-------------------------------------------------------------------------
 130919
Would start my day at 8 am but unfortunately it rained it came out with the boat at 11am. Went to a place that is usually good but it did absolutely nothing today, then chose another famous place that gave a Ballan wrasse of 0.9 kg but nothing more. Went then to a place where you can choose 3 great places that usually provide the fish, on the one I dropped something big, but otherwise just fry the clock is now 16 and I was going to quit fishing at 17. Tested as a place I'd been once before on here and jumped really well. Got Cuckoo wrasse of 0.56 kg and 0.42 kg, and a Ballan wrasse of 0.9 kg it was enough, too today's best fighter that I got up, shortly after it became a Ballan wrasse 1.25 kg also struggled this great regret that I did not take a picture from the front because it was round like a balloon. The goal for the day was to catch a Ballan wrasse at least 1.4 kg and like some new species, but that did not Blågyltan of 0.56 kg the importance of the big fish list. Here I had also dropped the day's biggest fish is probably a Ballan wrasse given how the slashed and fought, saw the rod begin to bend slowly but bestät down then do counter-thrust with the rod, it was like pulling on the bottom but it was moving so I knew it was fish.
Got it up 2 feet from the ground, but without problems it turned and went down to the bottom again, but that I could do anything, this was repeated two more times before it probably chafed the rope against the rock. A bergylta capable to cut like this without getting tired of it is great but I hope it's there next time I come, incredibly sad to lose such a fighter but so is the fishing, and if nothing else, it got on my pulse to rise sharply for a while. But it was two hours of additional fishing and I reached home just in time before the darkness came.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar