söndag 12 maj 2013

En dag att minnas / A day to remember

130511
Efter att ha fått igång mopeden jag har till sommarfisket, åkte jag ner till hamnen som vanligt. Det blev väldigt mycket fisk på kroken denna dag ändå fiskade jag bara mellan 15.00-18.30. När jag fiskat i lite mer än 2 timmar så fick jag en riktigt kämparglad fisk på kroken, då den ofta gick ner i botten misstänkte jag stor plattfisk. Upp kommer en stor skrubba på 42 cm och en vikt precis över 1 kg. Detta är min andra skrubba över 1 kg och det roliga är att den andra tog jag på samma plats för nästan två år sedan (110505). Har skickat in den till storfiskelistan för registrering. Det som är mest kul är att det mycket sällan registreras stora fiskar av denna art i denna omgivning, nästan alla stora tas i skåne/öresund. Totalt blev det 30 fiskar varav 19 var rötsimpa.
---------------------------------------------
130511
After getting off the moped I have for summer fishing, I went down to the port as usual. There were a lot of fish on the hook this day still I fished only between 15:00 to 18:30. When I fished in a little more than 2 hours, I got a really struggling happy fish on the hook, as it often went down to the bottom, I suspected large flatfish. Up comes a great scrub at 42 cm and weighing just over 1 kg. This is my second scrub than 1 kg and the funny thing is that the second I took the same place for almost two years ago (110505). Submit it to the big fish list for registration. What's most fun is that it very rarely recorded big fish of this species in this environment, almost all the major taken in Skåne / Øresund. In total it was 30 fish of which 19 were sculpins.


1 kommentar: