tisdag 21 maj 2013

Underbar dag gylta över 1kg / Great day wrasse over 1kg

130521
En underbar dag med mycket fisk på kroken, mycket berggylta men dom flesta i storlek 300-500gr. Men ibland händer det som gör fisket omväxlande och roligt. Fick ett ordentligt hugg på kroken och efter lite kämpande lyckades fisken kapa fiskelinan mot stenarna. Visst blir man besviken men så är det att fiska. Efter en timma var det igen ett kraftigt hugg på kroken, ännu en bra kämpe i andra änden på linan. Denna fisk lyckades jag få bort från stenarna och fick trötta ut den lite då jag måste lyfta den högt för att få den på land. Fisken var en berggylta på 1.08kg, det roliga var att i munnen satt kroken och en bit fiskelina som jag tappade när den första fisken kom loss. Nu har jag kommit över gränsen på 1kg så nu får man inrikta sig på att ta gylta över 2kg
--------------------------------------
130521
A wonderful day with a lot of fish on the hook, very wrasse but most of them in size 300-500gr. But sometimes it happens that makes fishing varied and fun. Got a decent stab at the hook and after a bit of fighting the fish managed to cut the fishing line against the stones. Sure, it will be disappointed but it's fishing. After an hour, it was again a sharp blow on the hook, even a good fighter on the other end of the rope. This fish I managed to get away from the rocks and got tired of it a little when I have to lift it high to get it on land. The fish was a wrasse at 1.08kg, the fun was to set the hook in the mouth and a piece of fishing line that I lost when the first fish came loose. Now I have come across the border in 1kg, so now they aim to take the gilt over 2kg


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar