fredag 11 november 2011

2 timmar på nytt ställe / 2 hours on the new place


111111
Först åkte jag till jobbet och ordnade med en del papper och sjukintyg. Då klockan inte blivit för mycket så tog jag två timmars fiske på en plats jag inte fiskat förut. På bryggorna jag fiskade är det fiske förbjudet fram till 30/9 så det var fritt fram. Fördelen med bryggorna är att man kan välja djup mellan 0-22m att fiska på. Där finns också en klippbrant under vattnet som kan vara intressant. Fick inte upp så mycket idag men hade flera fina hugg. Tyvärr var det ganska kyligt och jag var inte riktigt klädd för vädret. Men jag fick en 36cm 550gr skrubba som kämpade riktigt bra samt en torsk på nästan 1kg som hela tiden simmade in i bergskanten vilket gav extra motstånd. Fick med några av dom mindre fångsterna på film filmade inte övrigt då jag flyttade runt för att känna av platsen. Kanske lägger ut en kortfilm senare.
--------------------------------------------------------------------
111111
First I went to work and arranged with some papers and medical certificates. When the clock is not too much so I took two hours of fishing in a place I have not fished before. I was fishing on the piers, the fishing is prohibited until 30 / 9 so it was free until. The advantage of the piers is that you can choose depths between 0-22m to fish. There is also a steep cliff at 10 m depth that might be interesting. Did not play much today, but had several nice blows. Unfortunately, it was quite chilly and I was not really dressed for the weather. But I got a 36cm 550gr scrub that fought really well and a cod on almost 1kg who constantly swam into the mountain edge which provided extra resistance. Had with some of the smaller catches a movie filmed not rest when I moved around to feel of the place. Maybe spend a short film
later.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar