lördag 5 november 2011

Sen men härlig fiskedag / Late but great fishing day

111105
Vi kom ut lite sent idag troligen därför som vi fick lite fisk, men har nu hittat 2platser som verkar riktigt bra att fiska på från land, vädret kunde varit bättre lite dimma och molnigt men det var gott att vara ute. Första platsen vi skulle till idag fick vi avstå det blev för mycket klättring. Nästa ställe vi åkte till var vi tvungna att gå en bra bit men det var slät mark och upptrampade vägar så jag klarade av det. Först var vi där jag sett ut platsen på sjökortet och den var lovande alla dagens fyra fiskar fick vi där, men det blev bara en berggylta som jag hoppas vi skulle få fler av. Från denna plats upptäckte jag ett ställe jag ville prova när vi kom dit så hade vi en plats på ca 6 meter lång som vi kunde stå på, vattnet var djupt ända in till land fick ingen fisk där idag men hade två tapp på riktigt tunga hugg, det ena var garanterat en större berggylta, det andra troligen en torsk kämpade inte hårt men var tung, men då den högg direkt på utkastet när betet kom till botten så hade jag säkert 60 meter lina ute. Denna plats måste jag testa mer under hösten men nästa år augusti till oktober kommer jag att vara där då det är svårt att hitta bra platser i Gullmarsfjorden där man kan fiska stor berggylta från land.
-------------------------------------------------------------------
111105
We came out a little late today probably why we got litle fish, but have now found 2 places that seems really good to fish from land, the weather could have been better a little fog and cloudy but it was good to be out. The first place we would be today had we abandon it became too much climbing. The next place we went to we had to go a long way but it was plain and beaten road so I could do it. First we were there I looked the site of the chart and it was promising all day four fish we got there, but it was just a ballan wrasse which I hope we would get more of. From this location, I discovered a place I wanted to try when we got there we had a place of about 6 meter long as we could stand on, the water was deep right up to the beach were no fish there today but had two pins on the really heavy blow , one was guaranteed a larger wrasse, the other probably a cod fought hard but was not heavy, but then it struck directly at the draft when the bait got to the bottom so I would certainly 60 meters of line out. This place I have to test more in the autumn but the next year from August to October, I will be there when it's hard to find good places in the Gullmarsfjord, where you can fish big wrasse from land.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar